Hoe bepaal ik het juiste vermogen van mijn omvormer?

Naast het bepalen van het type inverter is ook de keuze van het vermogen een belangrijk aandachtspunt.

Vaak wordt er namelijk alleen gekeken naar het normale verbruik van de aan te sluiten apparatuur. Veel belangrijker is echter de piekstroom tijdens het opstarten van het apparaat.
Een goed voorbeeld is een TV. Deze verbruikt ongeveer 60Watt. Echter, deze TV kan bij aanschakelen wel kortstondig 600Watt vragen. Deze piekbelasting moet de inverter wel aan kunnen. Een andere situatie waar vaak de fout mee in gaat is het werkelijk opgenomen vermogen.

Een goed voorbeeld is de magnetron.Bij het bepalen van de inverter wordt vaak gekeken naar het vermogen waarmee de magnetron het eten verwarmt, bv. 650Watt. Het vermogen wat de magnetron werkelijk aan de 230VAC kant verbruikt kan echter 2x zo hoog zijn! Dit noemt men het werkelijk opgenomen vermogen.

Voor beide valkuilen geldt: raadpleeg altijd eerst de technische specificaties van het apparaat dat u erop gaat aansluiten en bepaal aan de hand daarvan de juiste inverter.

Maar wat als men meerdere apparatuur te gelijktijdig wil gebruiken?

De inverter moet het vermogen van het reeds geactiveerde apparaat en de opstartpiek van het tweede wel aan kunnen. Het is dus even een optelsommetje maken wat wel en niet gelijktijdig aan kan staan. Om de minste risico te lopen, is het beste om de verbruikers niet gelijktijdig aan te zetten of grote verbruikers op een aparte inverter te zetten.