Retouren

Artikelen die via de website van Batteries Direct besteld zijn en per post of pakketdienst geleverd worden of zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden retourgestuurd worden zonder annuleringskosten.  

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@Batteries Direct. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd..

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

- Artikelen die zijn aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik en/of door een onderneming, stichting, vereniging of enig ander rechtspersoon. 

- Artikelen waarop of waaraan wijzigingen zijn aangebracht.

- Artikelen die niet in ongeschonden staat en niet vrij van gebruikssporen zijn.

- Artikelen waar bij de retourzending niet alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen zijn gevoegd.

- Artikelen die op verzoek van consument speciaal zijn besteld

- Artikelen als batterijen, accu’s en overige artikelen voor veelvuldig huishoudelijk gebruik waarvan de verpakking is geopend.

 Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

DOWNLOAD HIER