Waar laat u uw oude accu?

OUDE ACCU'S NOOIT BIJ HET HUISVUIL

Het is belangrijk dat we goed omgaan met onze aarde.
Het op de juiste manier afvoeren van oude accu's is daar een onderdeel van. Het opvolgen van onderstaande informatie draagt bij aan een beter milieu.

Oude accu's mogen niet bij het gewone huisvuil terechtkomen.

Oude accu's kunt u verantwoord inleveren bij de milieustraat van de gemeente.

Batteries Direct is aangesloten bij STIBAT. Download hier de STIBAT instructiekaart voor lege accu's