Wat is de Peukert exponent

Het lijkt eenvoudig om de resterende tijdsperiode te berekenen waarbinnen een loodaccu nog voldoende stroom levert.
Eén van de manieren om dit te doen is de capaciteit van de loodaccu te delen door de ontlaadstroom. In de praktijk blijken deze berekeningen vaak niet te kloppen.
De meeste acculeveranciers vermelden de accucapaciteit bij een ontlaadtijd van 20 uur.

Een loodaccu van bijvoorbeeld 100 Ah levert 20 uur lang een stroom van 5 A en hierbij daalt de spanning niet onder 10,5 V (1,75 V/cel). Helaas levert een loodaccu van 100 Ah bij een ontlading van 100 A slechts 45 Ah en kan deze accu dus voor minder dan 30 minuten gebruikt worden.
Dit verschijnsel wordt beschreven in een formule, de Peukert exponent, die meer dan 100 jaar geleden werd ontdekt door de pioniers op accugebied: de heren Peukert (1897) en Schroder (1894).
In de formule van Peukert wordt het effect van verschillende ontlaadstromen op het vermogen van een accu beschreven. Het effect is dat de capaciteit van een accu afneemt bij een hogere ontlaadstroom.